Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Konsumentów

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator: FUNDACJA KONSUMENTÓW (Stefana Batorego 18 lok. E8, 02-591 Warszawa)

Cele przetwarzania: ochrona i upowszechnianie praw konsumentów

Dane przetwarzane: imię i nazwisko (jeśli wystąpi w nazwie państwa firmy lub zostaną podane do naszej wiadomości), email, telefon (jeśli jest podany do naszej wiadomości lub publicznie znany)

Podstawa prawna przetwarzania:

 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celów statutowych Fundacji czyli z prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • przetwarzanie Pani/Pana pozostałych danych osobowych zebranych w kwestionariuszu osobowym jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na FUNDACJA KONSUMENTÓW [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]

Kategorie odbiorców danych:

 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • Upoważnieni pracownicy FUNDACJA KONSUMENTÓW

Okres przechowywania danych: do czasu realizacji celów statutowych Fundacji, mających na celu ochronę i upowszechnianie praw konsumentów

Prawa związane z przetwarzaniem:

 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: FUNDACJA KONSUMENTÓW (Stefana Batorego 18 lok. E8, 02-591 Warszawa), email: fundacja@konsumenci.org

Informacje dodatkowe:

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu ochrony i upowszechniania praw konsumentów
 • Państwa dane osobowe nie będą publikowane ani powierzane innym podmiotom